Leser bedre med australsk modell

Egne opplegg for hver elev og stor grad av foreldreinvolvering. Det er litt av hemmeligheten bak Nylund skoles eventyrlige leseresultater.