Høybråten ikkje sjølvsagt i Rogaland

Meldinga om at Rogaland har løyst problema for KrF er feil. Nominasjonsnemnda i fylket har ikkje teke stilling til om Dagfinn Høybråten kan få førsteplassen på KrF-lista i Rogaland.