Kommuneansatte gir beskjed

Varsling av snusk eller kritikkverdige forhold, såkalt «whistle-blowing», forekommer overraskende hyppig i Bergen kommune.