Færre keisarsnitt på Vestlandet

Kvart åttande nyfødde barn på Haukeland Universitetssjukehus kom til verda ved hjelp av keisarsnitt i fjor.