Toska-dom opphevet

Borgarting lagmannsrett har opphevet en dom på tre års fengsel David Toska fikk for ran av Norsk Medisinaldepot i 2001.