1400 irakere får varig arbeidstillatelse

Regjeringen åpner for at en gruppe på 1400 irakere kan søke om varig arbeidstillatelse i Norge.