Påstand mot påstand i UDI

Tidligere UDI-sjef Trygve Nordby sier at hans etterfølger, Manuela Ramin-Osmundsen, var fullt orientert om saksbehandlingen som førte til at 182 irakere fikk bli i Norge.