Straffedømd advokat forsvarar i Haag

Oslo-advokat Jan Heftey Blehr er oppnemnt som forsvarar ved den internasjonale kriminaldomstolen i Haag. I 1992 vart han dømd til eitt års fengsel og 50.000 kroner i bot for økonomisk kriminalitet.