Pensjonistkampi Høgsterett

Norsk Pensjonistforbund kastar seg nå inn i kampen til støtte for dei høgst betalte statspensjonistane. I dag tørnar dei saman i Høgsterett.