Haukeland får penger

Helse Bergen får mest sannsynlig penger til å rette opp deler av driftsunderskuddet når Stortinget vedtar revidert nasjonal budsjett i juni.