Skuffa over eiga regjering

Den raudgrøne regjeringa skuffar sine eigne med tilbodet i årets landbruksoppgjer. Tilbodet er under halvparten av kravet.