Høyre åpner for økt kontantstøtte

Erna Solberg frykter at en god del familier blir sosialklienter dersom de blir fratatt kontantstøtten. Hun er åpen for å øke denne støtten, slik KrF har programfestet.