Dette er den nye regjeringens politikk

70 prosent finansiering av Bybanen, økt CO₂-avgift, og mer restriktiv rovdyrpolitikk. Det er noen av sakene Ap og Sp er enige om i regjeringsplattformen.

Ap-leder og kommende statsminister Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la frem den nye regjeringens politikk i Hurdalsplattformen.
 • NTB
 • Marius Wiig Holmen
Publisert Publisert

Etter uker med samtaler la Arbeiderpartiet og Senterpartiet onsdag frem en 83 sider lang regjeringserklæring kalt Hurdalsplattformen.

Her kan du se noen av de mest sentrale punktene.

Økonomi

 • Det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekt holdes uendret.
 • Elavgift og drivstoffavgift skal reduseres.
 • Regjeringen ønsker å senke inntektsskatten for dem med inntekter under 750.000 kroner, mens de som tjener mer, skal få økt skatt.
 • Det innføres merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.
 • EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast.

Arbeidsliv

 • Fagforeningsfradraget skal dobles.
 • Pendlerfradraget skal økes.
 • Permitterte og arbeidsledige skal igjen få feriepengetillegg.

Regioner

 • Ap og Sp vil godkjenne søknad fra Troms og Finnmark om å oppløse fylket i nord. I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det.
 • Det står ikke nevnt noe om eventuell oppløsning av Vestland fylke.
 • Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

Klima

 • CO₂-avgiften skal økes gradvis til om lag 2000 kroner frem mot 2030.
 • Den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030, sammenliknet med 1990.
 • Ap og Sp vil ikke utelukke nye sjødeponier i forbindelse med gruvevirksomhet.

Olje

 • Det skal fortsatt gis tillatelser til leting etter olje og gass i nye områder.

Helse

 • Ap og Sp er enige om å utrede abortnemndene og står fritt til å søke flertall på hver sin front.
 • Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.
 • Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

Landbruk og rovdyr

 • Regjeringen vil legge frem en forpliktende plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.
 • Ap og Sp vil utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.

Samferdsel

 • Priser på ferger på riksveier og fylkesveier skal halveres i løpet av fireårsperioden. Ferge skal bli gratis til øyer uten fastlandsforbindelse og på fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig.
 • Ap-Sp-regjeringen vil stanse frislippet i drosjenæringen.
 • Øke det statlige bidraget i store kollektivprosjekter til 70 prosent – dette gjelder blant annet Bybanen til Åsane.

Skole

 • Kravet om at studentene må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. Ap og Sp vil omgjøre den såkalte «avskiltingen av lærere» utdannet før 2014.
 • Regjeringen vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.
 • Partiene ønsker å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet til skolene til å organisere dette selv.

Familie

 • Kontantstøtten skal kuttes for barn mellom 18 og 24 måneder. De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte.
 • Maksprisen i barnehage skal kuttes til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Barnehageplass kan bli gratis fra det tredje barnet en familie har samtidig i barnehage.
 • Au pair-ordningen avvikles.

Politi

 • Det skal opprettes 20 nye tjenestesteder, og arbeidet skal starte i 2022.
Publisert
 1. Stortingsvalget 2021
 2. Politikk
 3. Jonas Gahr Støre
 4. Trygve Slagsvold Vedum
 5. Samferdsel
BT anbefaler

Mann (38) funnet død på Os. – Uklart hva som har skjedd.

Politiet etterforsker saken, og krimteknikere er på stedet.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

 1. Dette er de drepte etter angrepet på Kongsberg

 2. Nødetatene rykket ut til steinras – fylkesvei stengt

 3. 20-åring fra Stord omkom i Spania

 4. – Jeg opplevde at folk krysset veien for å unngå oss. Da bestemte jeg meg for å ta affære.

 5. – Kvifor snakkar me ikkje om dei tinga som skjer med kroppen vår etter fødsel?

 6. Strikkeklærne er kjent over hele verden. Men i fjor sviktet salget.