• Det skal bygges flere boligere hurtigere, i følge regjeringen. Men studenboliger er ikke prioritert. FOTO: Scanpix

Lettere å bygge boliger

Det skal bli raskere og enklere å bygge flere boliger i Norge. Men regjeringen varsler ingen revolusjon.