Det går mot bare veier og det er litt varmere i luften. Mange benytter påsken til å ta sykkelen fram fra vinterdvalen.

Det er ikke bare problemfritt. Bilistene har kjørt en hel vinter uten å ta hensyn til syklister og kan være uoppmerksomme på tohjulingene som plutselig inntar veiene igjen.

— Vi ser en tendens om våren til at det er en del ulykker og nestenulykker når syklistene kommer tilbake på veiene. Bilistene er ikke like vant til å forholde seg til syklister og har i løpet av vinteren blitt litt sløvere til å sjekke speil og dødvinkel, sier Hulda Tronstad, informasjonssjef i Syklistenes Landsforening til NTB.

— I tillegg er det mye grus på veiene, og tynne hjul på grus er skummelt. Til sammen er dette flere typer farer som øker risikoen for ulykker, sier Tronstad.

- Uklare regler

Ulykkesstatistikken gjør et lite hopp mellom mars og april. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble 26 syklister skadd eller drept i mars i fjor. I april økte tallet til 48.

Det er spesielt svinger, kryss og rundkjøringer som er problematisk for syklistene.

— Et gjentakende problem er kryssene og usikkerheten rundt vikeplikt og forkjørsrett, sier Tronstad. Hun etterlyser et klarere regelverk som gjør det enklere for syklister i trafikken.

— Vi trenger en avklaring rundt vikepliktsreglene. De er uklare for syklister og varierer fra hvilken vei man er på. I tillegg er skiltingen også ofte uklar, sier Tronstad, som mener trygghet er en viktig faktor for at enda flere skal bruke sykkel som transportmiddel.

- Gi tydelige tegn

Tronstad mener imidlertid at det er flere ting både syklister og bilister kan gjøre for å redusere ulykkesrisikoen.

— Syklisten må være tydelig på hva de gjør og gi tydelige tegn på hva man skal. Å rekke ut hånden når man skal svinge er femdeles en bra ting å gjøre. I tillegg er det viktig at syklisten holder posisjonen sin. Hvis man veksler mellom vei og fortau, kan man gjøre bilistene usikre, sier Tronstad.

— For dem som kjører bil, handler det om å bruke speilet og sjekke dødsone, i tillegg til å holde god avstand når man passerer syklistene, sier hun.

Ifølge reisevaneundersøkelsen fra 2009 brukte fire prosent sykkel daglig. For mange begynner sykkelsesongen når påsken slutter.

— Andre påskedag er dagen da mange tar fram sykkelen. Uansett når påsken er, fikses det mange sykler denne dagen, sier Tronstad.