Det er hard kamp om å komme seg inn på Politihøgskolen. Antall søkere i år er 4052 — 610 flere og en økning på nesten 18 prosent sammenlignet fjoråret.

I alt 720 studenter skal tas opp fra høsten fordelt på lærestedene i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

- Dette lover godt

— Tallene er svært gledelige. Dette viser at Politihøgskolen fremstår som en attraktiv utdanning, og politiet som et interessant og viktig yrkesvalg, sier sjef for Politihøgskolen Håkon Skulstad i en pressemelding.

— Det ser også ut som om vi har fått fram at politiutdanning faktisk gir jobb i etaten. Dette lover godt for politiet og for samfunnet, flere enn før søker seg til en utdanning og et yrke for trygghet og kriminalitetsbekjempelse, sier han.

For første gang er kvinneandelen på over 40 prosent, nærmere bestemt 40,8, mot 39,9 i 2012. Dette utgjør en liten, men symbolsk økning til over 40 prosent, som har vært et mål for Politihøgskolen.

Sosiale medier

Skolen tror årsaken til den rekordhøye søkermassen delvis kan forklares med Politihøgskolens satsing på sosiale medier,

— Det er for tidlig å konkludere, men vi tror at vår satsing på sosiale medier, i tillegg til mer tradisjonelle rekrutteringsaktiviteter, har slått positivt ut i forhold til antall søknader, sier kommunikasjonssjef ved Politihøgskolen, Torill Gulbrandsen.