I et brev til leger ved Aker legevakt i Oslo slår ledelsen og tillitsvalgte ned på det de mener er uforsvarlig behandling og intern kamp om pasientene for å tjene best mulig, skriver VG.

Ved denne legevakten jobber 400 privatpraktiserende leger. De får de ikke timebetalt, men betalt per pasient de behandler.

«Kampen om pasientene har ført til svært korte konsultasjoner, bestilling av laboratorieprøver før man omtrent har snakket med pasienten, skriving av journalnotater etter vaktslutt, og opprop på nye pasienter før man har avsluttet forrige pasient», står det i brevet.

Det understrekes at denne arbeidsmåten er helt uakseptabel og kan få konsekvenser for de aktuelle legene.

«Det har også kommet tilbakemeldinger fra flere pasienter som nærmest blir kastet ut av legekontorene, og som ikke får med seg noe av hva som har blitt gjort, eller hva de selv skal gjøre i ettertid», står det videre.

— Vi er bekymret for at praksisen skal få uheldige utslag både for kvaliteten på pasientbehandlingen og på arbeidsmiljøet. Noen jobber raskere enn andre, men vi har også registrert at noen leger utnytter dette systemet ved å kalle inn pasienter før de er ferdige med forrige pasient, sier seksjonsleder Fredrik Rønning Iversen ved Allmennlegevakten i Oslo.