• KAN MÅTTE FRATRE: Meddomer Thomas Indrebø. FOTO: SCANPIX

Meddommer må gå

Thomas Indrebø må trekke seg som meddommer etter at han ba om dødsstraff for Breivik.