— Ett tonn CO2 fanget av skog på Toten er like mye som ett tonn fanget av skog på Sumatra. Derfor krever Senterpartiet i klimaforhandlingene at Norge skal plante, pleie og bruke mer skog. Det er bra for klimaet og bra for landet vårt, sa Navarsete i sin tale under landsstyremøtet i Senterpartiet på Gardermoen torsdag.

NRK kunne tidligere denne uken fortelle at regjeringen alt har samlet seg om dette synet i de pågående forhandlingene om en klimamelding. Men Senterpartiet skal ikke ha fått inn så mye skog som partiet opprinnelig ønsket i stortingsmeldingen.

— Der andre ønsker vern og urørt natur, mener vi naturer er der for å brukes og at miljø og næring fungerer best når de går hånd i hånd, sa Navarsete som i sin tale også gjentok kravet om å skille mellom drift og investeringer ved budsjettbevilgninger til samferdselsformål.

— Det er økonomenes systemtvang som stanser den massive satsingen på samferdsel som vi kjemper for, sier Navarsete, som mener selve budsjettsystemet er det store hinderet.

— Finansdepartementet er gammeldags når det forsvarer dagens system. Departementet burde lære av de 429 kommunene og 18 fylkeskommunene som i årevis har løst dette på annet vis. Kommunenes budsjettsystem er mer fornuftig, mer langsiktig, mer oversiktlig og mindre byråkratisk enn statens, sier hun.