• SYNLIGE KONSEKVENSER: Denne stripen viser hvor forurenset luften over Bergen kan være. Bildet ble tatt for to uker siden. FOTO: RONALD E. HOLE

Filtre øker helseskadelige utslipp

Partikkelfiltre skulle gjøre dieselbiler miljøvennlige. Nå viser det seg at utslippene av den helseskadelige NO2-gassen faktisk øker.