Montørene måtte fire seg selv ned etter over et døgn i kurven som ble stående fast i et kabelstrekk over fjorden i Sogn og Fjordane.

Tekniske problemer førte til at kurven, som ikke var mer enn 1 meter bred og 1,5 meter lang, ble stående bom fast.

Arbeidstilsynet har nå sett på saken, og understreker at arbeidsgiver Sogn og Fjordane Energi ikke var forberedt på en slik situasjon, skriver NRK.

Selskapet hadde ikke gjennomført kurs for redning ute på linje, fastlagt instrukser for nødevakuering, eller utstyrt kurven med nødvendig utstyr for nedfiring, påpekerArbeidstilsynet.De konkluderer likevel med at det ikke har skjedd brudd på lover og forskrifter.

Arbeidstilsynet understreker også at selskapet i etterkant har gjennomført strakstiltak som tar opp nettopp de punktene de nå har pekt på.