Spesialstyrkene viste frem fallskjermhoppende kirurger

Se hvordan de ellers så hemmelighetsfulle spesialavdelingene opererer.