Ulykken skjedde 21. august 2012 ved Esmarkbreen i Isfjorden, og den 47-årige franske kvinnen var passasjer på skipet Polaris. Hun var om bord i en lettbåt da isbreen kalvet. Brefronten traff fast land på grunt vann, og isklumper ble kastet ut over fjorden med stor kraft. Kvinnen ble truffet i nakke og hode og døde nærmest umiddelbart.

Reiseselskapene har en instruks om at båtene skal holde seg minimum 200 meter fra brefronten — i samsvar med Sysselmannen på Svalbards anbefalinger.

— Reiseoperatøren hadde ikke lagt tilstrekkelig til rette for at guidene kunne ta i bruk gode metoder for å bedømme faktisk avstand til en brefront. Det er behov for veiledning om praktiske metoder for hvordan guider og skipsbesetning kan tilegne seg informasjon om faktisk avstand til brefront, skriver Havarikommisjonen.

Kommisjonen tilrår at Sysselmannen skal koordinere arbeidet med en veiledning om praktiske metoder for denne beregningen.

Riksadvokaten avgjorde i juli i fjor at ingen skulle tiltales etter ulykken.