Thorstad Hauger ble født i Vika i Oslo i 1943, og har skrevet mange historiske romaner for barn og ungdom. Hun debuterte som forfatter i 1976, da hun sendte inn dokumentarmanuskriptet «Karl Eugen Olsen fra Vika» som bidrag til en konkurranse arrangert av Gyldendal Norsk Forlag. Boken gir en nær skildring av et strøk av Oslo som i dag er helt borte

Sentralt i hennes forfatterskap står en rekke romaner fra ulike perioder, ofte fra vikingtiden. Hennes mest kjente bøker er trolig «Det kom et skip til Bjørgvin i 1349» (1980) og «Sigurd Drakedreperen» (1982), som også ble filmatisert.

Dokumentarromanen Krestiane Kristiania (1984), som fikk Bokhandlerprisen samler kvinneerfaringer fra tiden 1880 — 1900 gjennom hovedpersonen som tilhører arbeiderklassen i det gamle Kristiania. I Dorotheas hus (1986) får Dorothea Engelbretsdatter være sentrum i en livfull skildring fra Bergen på 1600-tallet. Måne over Eikaberg (1998) gir et godt innblikk i hvordan livet artet seg i Norge på 1200-tallet.

Torill Thorstad Haugers bøker er oversatt til 13 språk, deriblant spansk, tysk, fransk og engelsk, og mange av bøkene er prisbelønnet.