— Trusselvurderingen fra PST er fortsatt noe redusert fra forrige uke, men jeg vil presisere at situasjonen fortsatt er uavklart og at den kan endre seg raskt, sa beredskapssjef Kaare Songstad i Politidirektoratet (POD) på en pressebrifing tirsdag ettermiddag.

Ny fase

Beredskapssjefen sa at politiet tilpasser sine tiltak til informasjonen de får fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Han listet opp tre punkter: en vridning fra operativ beredskap til etterretning, fortsatt høy kontrollaktivitet på grensen og høy beredskap på nasjonale ressurser, inkludert samarbeidet med Forsvaret.

Songstad sa at overføringen av ressurser til etterretning til dels innebærer en ny fase i beredskapen.

— Dette kan beskrives som en gradvis normalisering av politiets virksomhet, særlig på det operative området, la han til.

Kan vare over tid

Han understreket at politiets planlegging må ta høyde for at situasjonen kan vare over tid.

— Det blir ikke helt normal drift med det første, men vi håper på en av klaring fra PST, sa beredskapssjefen i POD.

Songstad sa det kan bli nødvendig å møte en permanent eller middels permanent situasjon som krever flere ressurser enn normalt.

— Innsatsen vil bli justert etter hvert som PSTs beskrivelser tilsier det, tilføyde beredskapssjef Kaare Songstad. (©NTB)