Nei-siden la torsdag fram en rapport som skisserer åtte ulike alternativer til dagens EØS-avtale. Rapporten hevder avtaleverket som binder Norge til Brussel slett ikke er avgjørende for norsk økonomi.

— Kartleggingen vil gi ny kraft til debatten om hvordan Norge skal samarbeide med EU. Dagens EØS-avtale tapper folkestyret for kraft. Vi vil ha et nytt og mer demokratisk samarbeid med Unionen, sier Navarsete.

- Ikke avgjørende

Mens det såkalte Sejersted-utvalget i sin utredning ikke hadde mandat til å foreslå alternativer til EØS-avtalen, har prosjektet «Alternativ til EØS-avtalen» nettopp hatt som hovedmål å komme med alternativer til dagens avtale.

Og i rapporten konkluderes det med at EØS-avtalen ikke er avgjørende for norsk økonomi, skriver Nationen.

— Dette markerer startskuddet for debatten om EØS-avtalen, sier leder i nei til EU, Heming Olaussen.

Han mener rapporten vil føre til at diskusjonen ikke lenger vil dreie seg om ja eller nei til EU, men om hvordan Norge kan klare seg uten EØS-avtalen.

Sp-politiker og tidligere Nei til EU-leder Sigbjørn Gjelsvik har vært prosjektleder for rapporten og kaller den et oppgjør med EØS-myter.

— WTO-regelverket regulerer tollsatser for handel med industrivarer. Også uten noen som helst avtale med EU ville forskjellene for norsk næringsliv være relativt små, sier Gjelsvik.

I rapporten slås det fast at handelen med EU har gått ned fra 75 prosent ved inngåelse i 1994 til 64 prosent i 2010.

- Ny kraft

Navarsete mener den alternative EØS-rapporten er viktig for Norge. Hun hevder det er en stigende irritasjon i folket over at det hun beskriver som den norske folkeviljen blir overstyrt av EU-systemet i viktige saker.

— Vi vil nå få en helt ny og annerledes debatt om EØS. Fram til i dag har vi diskutert om det finnes alternativer eller ikke. Nå kan vi diskutere styrkene og svakhetene ved det enkelte alternativ, fastslår hun.

Lørdag legger også Europabevegelsen fram en rapport som ser på alternativer til en EØS-avtale. Leder Paal Frisvold er ikke imponert over jobben som motstanderne har gjort.

— Rapporten viser dessverre en total manglende forståelse av hvordan EU er konstruert og hvordan det indre marked fungerer. Det er helt utenkelig at et land skal kunne velge hvilke deler av det indre marked det skal være på, sier Frisvold.

Han medgir at Norge kan velge å stå utenfor Euro- og Schengen-samarbeidet, men ikke det indre marked, fordi dette er basert på felles spilleregler.

— Sveits er også med på alt, selv om landet ikke har en automatisk oppdatering av regelverket. I motsetning til Norge har ikke Sveits et eget forum for løsing av tvister, slik vi har gjennom EØS-avtalen, sier Ja-toppen.

— Nei til EU må bringe på banen fakta om hvordan EU fungerer, og servere realistiske alternativer, påpeker han.