Forsvarsdepartementet bekrefter at byggingen av de to helikopterbasene, som skal håndtere 14 helikoptre, samlet koster over én milliard kroner.

Forsvaret oppdaget ekstrabehovene på Haakonsvern under prosjekteringen.

Helikoptrene er sterkt forsinket. Etter den reviderte planen skal alle 14 helikoptrene være ferdig levert i 2017. Åtte helikoptre skal til Kystvakten og seks til fregattene, som har tilhold på Haakonsvern.

Skulle koste 280 millioner kr

Mens Bardufoss ble valgt som hovedbase i 2008, ble Haakonsvern valgt som detasjement i Sør-Norge på tampen av 2010. Detasjement er en mindre militær styrke avgitt fra en større enhet. De to basene får begge verkstedfunksjoner for helikoptrene.

Da Stortinget vedtok basen på Haakonsvern, varslet regjeringen at investeringen ville beløpe seg 280 millioner kroner. I vår fikk Stortinget beskjed om den dramatiske kostnadsøkningen. 60 personer vil jobbe på basen.

Det skal bygges hangarer, kontorer og plasser for oppstilling av helikopter på Store Bogøy. Et nytt bygg med garasjeplass, plass for vedlikehold og klargjøring av helikoptrene vil bli bygget. I bakkant av hangaren skal det etableres verksteder, lager for utstyr og garderober. Utenfor bygget skal det etableres landingsplass, taksebane og plasser for oppstilling av helikopter.

Bekymring i nord

Prosjekteringen avdekket behov det opprinnelig ikke var tatt høyde for, ifølge Forsvaret. Det er blant annet behov for ny vei opp til Store Bogøy og for tilpassing av et kontorbygg som skal erstatte det helikopterprosjektet legger beslag på. I tillegg må det bygges boliger og investeres i innredning og verkstedutstyr.

Lokalpolitikere i Nord-Norge har vært kraftig bekymret for at Forsvaret bygger opp to verkstedavdelinger for de 14 helikoptrene, og at Haakonsvern-basen kan bidra til at hovedbasen i nord mister både folk og oppdrag. I et brev til Forsvarsdepartementet, skrev daværende ordfører Viggo Fossum Målselv i 2010:

- Vi har ikke personell nok til to like vedlikeholdsmiljøer. Konklusjonen må derfor bli at den ambisjonen som er uttrykt om å opprette 68 stillinger på Håkonsvern for operativ drift, trening og vedlikehold ikke gjennomføres i dette omfang.

Stortinget aksepterte sprekken

Men det var altså et råd regjeringen ikke lyttet til.

Byggearbeidene på Haakonsvern vil starte i 2014 og ferdigstilles i 2016, ifølge Forsvarsbygg.

Bardufoss-basen er noe mer kostbar enn Haakonsvern:

— Totalt er etableringen av helikopterbasen på Bardufoss, inkludert følgebehovene og gjennomføringskostnader, beregnet å koste om lag 600 millioner kroner, skriver Forsvardepartementet i et skriftlig svar til Bergens Tidende.

Da Stortinget behandlet saken i juni, ble det påpekt at kostnadsøkningen var betydelig, men at det likevel var riktig å støtte prosjektet.