Varslet om alarmsvikt i flere år

Allerede etter Nokas-ranet i 2004 ble Politidirektoratet varslet om manglede systemer for effektiv varsling av nasjonalt og internasjonalt politi. Ingenting ble gjort.