• FAVORITTMAT: Skive med kvitost er favorittmaten til Mikkel rev. Kjell Kaastad får nærmast dagleg besøk av den nysgjerrige, vesle krabaten i tunet på Kåstad på Tysnes. FOTO: PRIVAT

Ein rev etter skive

Kva er det med revane på Tysnes? Denne er så tam at han et frå handa og deltek på gjestebod.