• MODENT FOR: Flertallet av politikerne mener at tiden er moden for helt tobakksfrie skoler.

Nå blir snusing forbudt

Et flertall av politikerne går inn for at all snusing på videregående skoler blir forbudt.