Det er Transportarbeiderforbundet som har vunnet i en sak mot NHO angående en boikottaksjon mot selskapet Risavika Terminal AS, skriver Aftenposten.

Forbundet ville iverksette en boikott av bedriften for å få til en tariffavtale, men NHO mente at forbundet måtte ha minst ett medlem blant arbeidsstokken for å kunne kreve en slik avtale, noe Transportarbeiderforbundet ikke hadde.

Nå har Arbeidsretten avvist NHOs syn og slått fast at det aktuelle fagforbundet eller LO ikke må ha medlemmer i bedriften for å kreve en ny tariffavtale. Retten mener også at Hovedavtalen ikke er til hinder for en sympatistreik for å støtte en boikottaksjon.

— Dommen er en milepæl for oss. Dommen kan gjøre det lettere for fagbevegelsen å nå fram i kampen mot sosial dumping, mener LOs advokat Christopher Hansteen.

Avdelingsdirektør Nina Melsom i NHOs avdeling for arbeidsrett kaller dommen skuffende, men mener at det ikke er grunnlag for LOs vidtrekkende konklusjoner og peker på at det var dissens i Arbeidsretten.

Hun er imidlertid enig at dommen kan gi merkbare virkninger.

— Den gir rom for en økt bruk av sympatiaksjoner når arbeidstakernes forbund vil innlede en konflikt for å få nye tariffavtaler, sier hun.