— Konklusjonen om at politiet kunne ha vært på Utøya tidligere setter etatens egenevaluering i et temmelig spesielt lys. Her er det ting som er gått helt galt. Det var en god beskrivelse å snakke om «ressursene som ikke møtte hverandre». Det synes som kommisjonen har gjort et meget grundig arbeid, sier Solberg.

Hun legger til at det er forstemmende å få dokumentert at planverk som eksisterer, ikke blir brukt.

— En ting er sårbarheten som oppstår når politiet har svake ressurser, som håndteringen ved operasjonssentralene i kriseminuttene, noe annet er at man ikke engang bruker det planverket som er der. Det er kort og godt en skandale, sier Solberg.

Hun legger til at det også er mange uheldige små ting som til slutt gjør at det ender så katastrofalt.

— Det er tungt for mange pårørende å høre at politiet kunne ha vært på Utøya 12 minutter før. De har en vond dag, sier Solberg.

Høyres leder mener det er mye på lære av det som er skjedd, ikke minst at man unngår å havne i en situasjon med ansvarspulverisering, lik den som gjorde at Grubbegata ved regjeringskvartalet aldri ble stengt.

— Det må være klare og tydelige linjer i regjeringens arbeid og oppfølgingsansvar for ting som er vedtatt. Stortinget skal gjøre sitt, uavhengig av når stortingsmeldingen kommer. Særlig må vi se på ressursene til politiet, sier Høyres leder.

- Tydelig avduking av manglende ledelse

André Okay Dahl (H) mener noe nå må skje i det politiske Norge.

— Men ingen har råd til å gjøre dette til et partipolitisk spill, sier han.

Dahl, som er nestleder i justiskomiteen, mener 22. juli-kommisjons rapport var klar.— Dette var en tydelig avduking av manglende ledelse og teknisk svikt. Den avslørte også en manglende kultur for samarbeid mellom politiet og Forsvaret, sier Dahl til NTB.

Han synes det er positivt at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) nå varsler en stortingsmelding, men advarer mot å gjøre 22. juli-saken til et partipolitisk spill.

— Vi har ikke råd til å gjøre dette til en kamp mellom partiene. Her må vi på tvers av partier bli enige om en prosess, sier Dahl.

- Svært alvorlig

Frp-leder Siv Jensen mener at kommisjonens rapport trekker svært alvorlige konklusjoner.

— Når man så entydig slår fast at myndighetene har sviktet i arbeidet med å beskytte egen befolkning, så blir saken enda mer alvorlig, sier hun.

Frp mener det er to hovedspor som må følges opp. Det ene er langsiktig og går inn på hvor det har sviktet, hvem som har hatt ansvaret og hvem som burde ha tatt ansvar. Men Jensen sier hun ikke vil bidra til å spekulere om disse spørsmålene.

jensen.jpg
SCANPIX

— Det andre vi kan gjøre, og det raskt, er å sette i verk tiltak for å hindre at 22. juli skjer igjen. Flere av enkeltfunnene til kommisjonen er kjent fra den offentlige debatt og har vært diskutert i årevis uten at tiltak er fattet. Det vitner om beslutningsvegring gjennom mange skiftende regjeringer, sier Jensen.

Hun mener derfor at Stortinget må ta ansvar og fatte de nødvendige vedtak. Utgangspunktet kan være de 31 forslagene som kommisjonen legger fram.

— Men IKT-situasjonen kommer igjen og igjen i rapporten. Det har jeg vært med på å diskutere i Stortinget siden 1997. Nå må vi klare å løse dette, sier Jensen.

Hun framholder at Frp har etterspurt den faktiske situasjonen i PST helt siden 2005, men at alt partiet foreslår, blir nedstemt.

— Det måtte altså en så alvorlig hendelse som dette til, for at vi skulle få litt mer om hvordan det står til med denne lukkede tjenesten. Nå må vi sette PST i stand til å gjøre det som er jobben deres, sier Jensen.

- Grundig

Rapporten til 22. juli-kommisjonen viser klart at beredskapen må bli bedre i Norge. Dette sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han betegner rapporten som grundig og sier den avdekker mange ting som sviktet den skjebnesvangre dagen.

NOMINERT: Audun Lysbakken ble i dag valgt til SVs førstekandidat til i stortingsvalget 2013.
SCANPIX

— SV er glad for at kommisjonen har fått fram den usminkede versjonen. Nå er det viktig at dette følges grundig opp politisk. Vi må lære av de feil som er begått, slik at vi kan styrke beredskapen. SV vil være med på å gjennomføre nødvendige endringer, sier Lysbakken.

Han legger samtidig vekt på at SV fortsatt ønsker et åpent samfunn, med liten avstand mellom folk flest og makthaverne.

— Derfor må vi fortsatt ha en kritisk debatt om balansen mellom åpenhet og sikkerhetstiltak. Et fritt og åpent samfunn er sårbart. Det finnes ingen beredskap som er så god at vi er 100 prosent beskyttet, sier SV-lederen.

Hva mener du om rapporten? Si din mening under!