Verken Synne Sørheim, Torgeir Husby, Terje Tørrissen eller Agnar Aspaas har tatt det såkalte C-kurset, skriver VG.

Det er i dag ikke noe formelt krav om at sakkyndige i straffesaker må ha fullført dette kurset. Domstolene kan tvert imot fritt oppnevne sine sakkyndige, skriver avisen. I motsetning til i Sverige finnes det ingen spesialisering innen rettpsykiater-utdanning i Norge.

— Alle fire har lang erfaring i rettspsykiatrisk arbeid, og flere av dem har undervist på C-kurset. Men det er ønskelig at det eksisterer en felles standard hos dem som skal gjøre sakkyndigarbeid for domstolene, sier Randi Rosenqvist.

Hun har jobbet med C-kursene siden starten for ti år siden og observerte Breivik i fengselet hvorpå hun konkluderte med at 33-åringen ikke var psykotisk.

Hittil har 64 psykologer og psykiatere gjennomført C-kurset og ytterligere 30 kan få sitt kursbevis tidlig i 2013.

— Om C-kurset i fremtiden skal bli obligatorisk, er et politisk spørsmål, sier Ingar Tufte, som leder Kompetansesenteret i Oslo.