• FOTO: Høvik Tor

Få velger privat hjemmesykepleie

Nesten to tusen brukere av hjemmesykepleie i Bergen er tilbudt privat leverandør. Nesten ingen har takket ja.