• GJENSYNET: I desember 2011 skrev BT historien om naboene til Utøya og de som var med å redde liv. Jørn Øverby fortalte da om den forløsende telefonen fra gutten han kjørte fra, om hvordan den hjalp ham tilbake i hverdagen. I vår ringte BT Torjes mor, og spurte om de ville bli med på et møte med Jørn Øverby dersom vi formidlet kontakt. Her møtes de igjen. - Deg skal jeg aldri reise fra igjen, sier Jørn. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Jørn Øverby reddet mange fra Utøya. Men Torje Hanssen (14) måtte han forlate i vannet. Her møtes de.