• SVARTELISTA: I Fitjarøyane pågår no ein kamp for å reinska øyane for sitkagran. FOTO: Paul Sigve Amundsen

Dette er naturens verstingar

Dei er ulovlege innvandrarar og er ein økologisk risiko av verste sort.