I sinne over aktors stadige spørsmål om World of Warcraft skrudde Anders Behring Breivik av mikrofonen og nektet å svare på flere spørsmål.

— Nå skrur jeg av mikrofonen. Du kan bare stille spørsmål, men jeg kommer ikke til å svare mer, sa Breivik trassig og trykket på knappen som slukket det røde lyset som indikerer at mikrofonen er aktiv.

Spilte syv timer daglig

Statsadvokat Svein Holden stilte gjentatte spørsmål om hvor høy aktiviteten til Breivik var i World of Warcraft, som er kjent for å være relativt avhengighetsskapende. Hensikten syntes å være å sannsynliggjøre at Breivik i en vesentlig del av tiden han hevder å ha brukt til å skrive manifestet sitt og forberede terrorangrepene 22. juli, i realiteten spilte dataspill.

Ny etterforskning viser at Breivik i en tremånedersperiode fram til februar 2011 — snaut tre måneder før han flytter til Vålstua gård for å lage bomben - brukte gjennomsnittlig seks timer og femti minutter daglig på WoW.

— Du forsøker å latterliggjøre meg, og det respekterer jeg, jeg ville gjort det samme selv hvis jeg var deg. Men jeg kommer ikke til å bidra til det. Dette temaet har overhodet ingen relevans for saken, sa Breivik.

Angrep aktors strategi

Overfor statsadvokat Inga Bejer Engh, senere i utspørringen, fremholdt Breivik at aktoratet forsøkte å redusere betydningen av hans praktiske og ideologiske forberedelser.

— Jeg har fulgt med i nok terrorrettssaker verden over. Det er en vanlig strategi å få gjerningsmannen, enten han tilhører al-Qaida eller ETA, til å framstå som dårlig og stakkarslig for å delegitimere saken hans, sa Breivik.