Den tyskregistrerte bilen fanget tollernes interesse da den kom kjørende på E16 ved Norsenga i Hedmark.

— En tollpatrulje fra Kongsvinger stoppet bilen og fant raskt ut at ikke alt stemte ved identitetspapirene til de tre litauerne i bilen, opplyser Tollvesenet.

De tre opplyste at de skulle på ferie til Drammen og Oslo. Da tollerne gjennomgikk bilen grundig, fant de store mengder sigaretter i lasterommet. Smugling av de 500.000 sigarettene utgjør over 1,5 millioner kroner i unndratte avgifter til staten.

Det viste seg senere at den 46-årige sjåføren ble tatt for smugling av sigaretter også i 2011.