Kirkeverge Anne Gry Fløien har fått mandat fra sognerådet til å vurdere om kirken skal ta betalt for tjenester som for menighetens egne medlemmer i de fleste tilfeller tradisjonelt har vært gratis, skriver Vårt Land.

— Innspill som har kommet, går på å ta betalt for alt fra bryllup og begravelser, til dåp og konfirmasjon. Det er jo ikke noe hyggelig å tenke på brukerbetaling, men vi er nødt til å ta debatten, sier Fløien til avisen.

Hun understreker at alt som skjer i kirken, krever tilstedeværelse, og at det ikke er gratis å drifte kirken. Spørsmålet er hvordan de skal få dekket inn kostnadene.

Det er en viss grad av brukerbetaling i Den norske kirke allerede. Mens dåp er gratis, har konfirmasjon de fleste steder en avgift. Brudepar som velger en annen kirke enn den de sogner til, må også betale for leie av kirke og prest. Det samme gjelder i mange tilfeller også ved begravelser.

Fløien mener spørsmålet nå er hvor langt kirken skal gå.

— Jeg opplever at økonomidebatten i dag er i ferd med å bikke over i en verdidebatt. Når vi krever betalt, kan vi faktisk komme til å ekskludere mennesker som ikke har råd, sier hun.