PST vil ha nye lover for å hindre terrorforberedelser

Politiets sikkerhetstjeneste mener dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å bekjempe forberedelser til terrorisme.