Drømmer om hurtigtog fra Oslo til Berlin

Hurtigtog fra Oslo til Berlin via en tunnel fra Skåne til Tyskland. Det er den siste i rekken av spektakulære ideer på togfronten.