Leter etter én savnet

Tallet på savnede nedjustert.