Nordisk råd inn i makrellkrigen

Oslo: Nordisk råd forlanger at de nordiske matministrene tar opp problemet med overfiske av makrell i Nord-Atlanteren og forsøker å bli enige om en avtale.