• FEKK FRITAK: Sokneprest Jan Ove Totland slapp fri frå buplikta. Arkivfoto: Geir Remme

Prest får sova lovleg hos kona

Prest Jan Ove Totland blei nekta å bu under same tak som kona. No får han endeleg lov.