Beredskapssenteret skal bli et topp moderne anlegg for politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen og hundetjenesten, inkludert bombegruppen og krise— og gisselforhandlingstjenesten.

Det har vært kranglet om lang byggetid og lokalisering i flere år. Omsider ble det besluttet å bygge senteret på Alna i Oslo. Behovet for senteret ble aktualisert etter 22. juli-terroren i Oslo.

Nå sår regjeringen Solberg tvil om senteret kan bygges på Alna.

- Sprengstoff

— Dette er sprengstoff! utbryter lederen av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

— Det har vært en hard kamp om plasseringen. Det er et skrikende behov å få det på plass så raskt som mulig. Hvis dette fører til at det tar lengre tid å realisere, er det alvorlig.

- Hvorfor?

— Dette er mannskaper som skal trene på det skarpeste av det skarpe. Dagens fasiliteter er ikke gode nok. Mannskapene skal løse livsviktige oppdrag. Ytterligere utsettelser vil gå ut over beredskapen, sier Bolstad.

Større og dyrere enn forutsatt

Det er i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014 at justisminister Anders Anundsen åpner for en helt ny runde om beredskapssenteret. Han begrunner det med nye analsyer av arealbehovet. Det har formelig eksplodert og arealbehovet har nå vokst med 70 prosent i forhold til det Statsbygg la til grunn i sin opprinnelige rapport om senteret.

«En slik betydelig økning innebærer at det både vil bli dyrere og ta lengre tid å etablere et nytt beredskapssenter,» skriver regjeringen.I tillegg er det gjennomført en risiko— og sårbarhetsanalyse som kan føre ytterligere behov. Tomten på Alna står dermed i fare for å bli for liten.

Ap er «veldig bekymret»

Justisdepartementet opplyser at de skal undersøke muligheten for å utvide den, men parallelt vil «mulige alternative løsninger for nytt beredskapssenter» bli vurdert. Det får alarmklokkene til å ringe hos Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson på Stortinget, Hadia Tajik:

— Jeg er veldig bekymret for at alle diskusjoner om lokalisering åpnes igjen. Det vil i så fall være uheldig for fremdriften og for beredskapsarbeidet i Norge. Dette har igjen betydning for spørsmålet om politiets responstid ved alvorlige hendelser, sier Tajik.

— Jeg er bekymret for usikkerheten det skaper om hele beredskapsarbeidet og fremdriften for senteret. Det er jeg kritisk til og jeg vil stille justisministeren et skriftlig spørsmål om hva dette i realiteten betyr, sier Tajik.

Tar fem år å bygge

Frp-leder Siv Jensen tok under valgkampen til orde for at man måtte vurdere å flytte beredskapssenteret til Lahaugmoen i Akershus, ikke minst av hensyn til godstrafikken på jernbanen.

Det er tidligere antydet at det vil ta fem år å bygge senteret på Alna, og at prislappen vil være rundt en milliard kroner, men det var før arealbehovet formelig eksploderte.

Skal avklares nærmere

Fra Justisdepartementet får BT opplyst at de kostnadsmessige konsekvensene vil bli nærmere avklart gjennom videreprosjektering og gjennomføring av ekstern kvalitetssikring.

De sier de er i dialog med Samferdselsedepartementet for å avklare en eventuell utvidelse av tomtearealet.

— Vi er opptatt av en raskest mulig fremdrift, men kan ikke nå gi mer detaljertinformasjon om hvilke konsekvenser en utvidelse vil ha for tidsplanen, melder senior kommunikasjonsrådgiver, Trond Øvstedal i Justisdepartementet.