Forsøksprosjektet med gratis p-piller til unge kvinner ble gjennomført i 2008 og 2009 i byene Tromsø og Hamar. Bodø og Porsgrunn var såkalte kontrollbyer hvor kvinnene bare deltok i spørreundersøkelser, skriver VG.

Aborttallet ble halvert i byene hvor kvinnene fikk tilbud om gratis prevensjon, og Helsedirektoratet skrev i sin anbefaling til Helse— og omsorgsdepartementet i fjor at det mest effektive tiltaket for å redusere aborter blant kvinner tidlig i 20-åra, er tilbud om gratis prevensjon.

Likevel velger altså helseministeren ikke å innføre ordningen. Da KrFs Kjell Ingolf Ropstad spurte Støre om saken i slutten av juni, svarte Støre at tiltaket kunne medføre en reduksjon, men at de om lag 100 millioner kronene som ordningen vil koste, og som ville bli rettet mot friske, unge kvinner, er penger som alternativt kunne brukes på andre tiltak med positiv effekt.

— Vi har i år blant annet brukt over 30 millioner på informasjon og tiltak som går på kunnskap fremfor gratis prevensjonsmidler. Det ser også ut til at det virker, skriver statssekretær Kjell Erik Øie i en e-post til avisen.