På Arbeiderpartiets nettsider proklamerte Stoltenberg at de «vil ha full sykehjemsdekning innen 2015».

Tall som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet for VG, viser en annen virkelighet.

Fra 2008 og fram til 2012 ble det etablert 398 flere sykehjemsplasser i Norge. Totalt er det nå 41.732 sykehjemsplasser, inkludert 1.425 plasser i aldershjem. Antall plasser i døgnbemannede boliger, de fleste av dem omsorgsboliger, har økt med 1.789.

Totalt gir dette 2.187 nye plasser. Det mangler altså 9.138 plasser som må komme på plass innen 31. desember 2014 for at Stoltenberg skal kunne ha sine ord i behold.

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener imidlertid at det reelle tallet skal være 4.000 — fordi regjeringen regner gamle plasser som er pusset opp og fornyet som nye plasser.

— Vi er i rute. Vårt mål var å gi støtte til bygging og oppussing av 12.000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015. Hittil er det gitt grønt lys til 7.100 plasser. 4.000 av dem er ferdige. Jeg har god tro på at innen 2015 har vi gitt tilsagn om rundt 12 000, hevder han.

Høyres nestleder Bent Høie er ikke like optimistisk som Støre. Han hevder valgløftet fra 2009 var et «valgløfte med liten skrift».

— Da dette løftet ble gitt, tror jeg ikke at det var noen som ikke trodde at det handlet om 12.000 flere plasser, sier han.

(©NTB)