Høyesterett skjerper straffen for Rune Øygard

Høyesterett skjerper straffen for Rune Øygard, og setter den til to år og tre måneders fengsel for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.