• Tidligere justisminister Knut Storberget i 2008 da DNA-reformen ble gjennomført. De siste fem årene er mange tusen nordmenn havnet i DNA-registeret fordi de har gjort noe kriminelt. Blant disse er det også 59 barn som aldri er dømt. FOTO: OLAV OLSEN

59 barn er lagt inn i DNA-registeret uten at de er blitt dømt

I 2007 åpnet Stortinget for at 9-åringer som stjeler en mobiltelefon kan havne i DNA-registeret resten av livet.