• BEDRING: Ti prosent færre søkte erstatning etter behandling i Helse Vest i fjor, i forhold til 2012. FOTO: Eirik Brekke

Færre pasientskader i fjor

Tallet på klager til Norsk Pasientskadeerstatning gikk ned i fjor, mens utbetalingene gikk kraftig opp.